Göta Kanal – Hur fungerar en sluss?

En 3D-animation för att visa hur en sluss fungerar.