Östsam Kompetensväxel

En informationsfilm som speglar och visar de 8 kommunerna inom regionsförbundet Östsams projekt Kompetensväxeln.
Syftet med projektet var att vidareutveckla ett antal kommuner som attraktiva arbetsgivare inför en stundande generationsväxling.